KPMG KPMG FairCall     

:

1.1 Naziv kompanije na koju se odnosi ova prijava?

Naziv kompanije:

1.2 Informacije o kompaniji?

Odeljenje / Radna organizacija:
Adresa:
Grad:
Region (opciono):
Država:

1.3 Molimo navedite Vašu povezanost sa kompanijom koju prijavljujete:


Molimo navedite:

1.4 Da li biste želeli da podelite Vaše ime?Ime:
Kontakt podaci:

2.1 Molimo odaberite primenljivu vrstu incidenta koja najbolje objašnjava situaciju(e) koju prijavljujete:Molimo navedite:

3.1 Da li znate ime osobe (osoba) ili kompanija koje su umešane?Navedite imena:

3.2 Da li možete da navedete još neku umešanu stranu?U slučaju potvrdnog odgovora molimo navedite ime?

3.3 Da li je rukovodstvo obavešteno o incidentu?Molimo navedite ime osobe/osoba koje su obaveštene.

Ime
Prezime
Funkcija
Datum kada je osoba obaveštena? YYYY-MM-DD

4.1 Kada se incident dogodio?

YYYY-MM-DD

4.2 Gde se incident desio?


4.3 Na koji način znate za ovaj incident?


4.4 Da li imate bilo kakvu dodatnu informaciju o incidentu?


4.5 Molimo detaljno opišite incident. Gde god je to moguče, navedite što više detalja, kao što su vreme, mesto, imena. Navedite KO je počinilac incidenta, ŠTA je počinilac uradio, GDE I KADA se desio incident? KAKO je to počinilac uradio? Imajte u vidu da je tekst ograničen na 5,000 karaktera.


4.6 Da li znate da li će se ovaj incident uskoro ponoviti?

© 2019 Thornhill, http://www.thornhill.co.za
Terms and Conditions | Revised Privacy Policy | Anti-Bribery Policy | Frequently Asked Questions