KPMG KPMG FairCall     

:

1.1 O ktorej spoločnosti chcete podať správu?

Názov spoločnosti:

1.2 Kde je spoločnosť alokovaná?

Oddelenie / Odbor:
Adresa:
Mesto:
Oblasť:
Štát:

1.3 Prosím uveďte Váš vzťah k spoločnosti?


Prosím špecifikujte:

1.4 Prajete si uviesť Vaše meno?Meno:
Kontaktné údaje:

2.1 Z nižšie uvedeného zoznamu zvoľte typ incidentu, ktorý najlepšie popisuje oznamovaný prípad:Prosím špecifikujte:

3.1 Poznáte meno osoby(osôb) alebo organizácie(í) ktorých sa to týka?Meno(á):

3.2 Chcete pridať ďalšiu osobu alebo organizáciu?Ak áno, prosím uveďte meno?

3.3 Oznámili ste to vedeniu spoločnosti?Prosím uveďte meno osoby/osôb, ktoré boli informované.

Meno
Priezvisko
Pozícia
Uveďte dátum oznámenia? YYYY-MM-DD

4.1 Kedy došlo k incidentu? Uveďte dátum.

YYYY-MM-DD

4.2 Kde došlo k incidentu?


4.3 Ako ste sa dozvedeli o incidente?


4.4 Existuje podporná dokumentácia k incidentu? Aká?


4.5 Prosím uveďte detailný popis incidentu. Uveďte čo najviac detailov, ako sú časy, dátumy, miesta a mená, pokiaľ je to možné. Uveďte KTO to urobil? ČO urobil? KDE to urobil? KEDY to urobil? AKO to urobil. Toto pole je obmedzené 5,000 znakmi.


4.6 Viete či sa tento incident bude opakovať:

© 2019 Thornhill, http://www.thornhill.co.za
Terms and Conditions | Revised Privacy Policy | Anti-Bribery Policy | Frequently Asked Questions