KPMG KPMG FairCall     

:

1.1 Jakiej spółki dotyczy zgłoszenie?

Nazwa spółki:

1.2 Jaka jest lokalizacja spółki?

Departament / Sekcja:
Adres:
Miasto:
Województwo:
Kraj:

1.3 Proszę określić Pana/Pani relację ze zgłaszaną spółką


Proszę o sprecyzowanie:

1.4 Czy chce Pan/Pani podać swoje dane?Imię i nazwisko:
Dane kontaktowe:

2.1 Proszę wybrać rodzaj incydentu z listy poniżej, który najlepiej określa sprawę/y, którą/e Pan/Pani zgłasza:Proszę o sprecyzowanie:

3.1 Czy zna Pan/Pani nazwiska osób lub organizacji zaangażowanej w incydent?Imię i nazwisko/nazwa:

3.2 Czy chce Pan/Pani podać inne zaangażowane w incydent strony?Jeśli tak, proszę podać imię i nazwisko/nazwę?

3.3 Czy zarząd spółki został poinformowany o incydencie?Proszę o podanie danych osoby, która została powiadomiona.

Imię
Nazwisko
Tytuł
Kiedy osoba ta została poinformowana? YYYY-MM-DD

4.1 Kiedy wystąpił incydent?

YYYY-MM-DD

4.2 Gdzie incydent miał miejsce?


4.3 W jaki sposób dowiedział/a się Pan/Pani o incydencie?


4.4 Czy są dostępne jakiekolwiek informacje dodatkowe?


4.5 Proszę opisać szczegółowo incydent. Proszę podaj jak najwięcej szczegółów określających czas, datę, miejsce, nazwiska. Proszę wskazać: KTO był sprawcą? CO wskazana osoba zrobiła? GDZIE incydent miał miejsce? KIEDY wystąpił incydent? W JAKI SPOSÓB przebiegł? Proszę mieć na uwadze, że pole ma ograniczenie do 5,000 znaków.


4.6 Czy wie Pan/Pani o możliwości powtórzenia wystąpienia tego incydentu:

© 2019 Thornhill, http://www.thornhill.co.za
Terms and Conditions | Revised Privacy Policy | Anti-Bribery Policy | Frequently Asked Questions