KPMG KPMG FairCall     

:

1.1 Jaké společnosti se týká nahlašovaný incident?

Název společnosti:

1.2 Kde společnost sídlí?

Oddělení / Sekce:
Adresa:
Město:
Provincie:
Země:

1.3 Uveďte prosím Váš vztah k nahlašované společnosti.


Upřesněte prosím:

1.4 Přejete si uvést své jméno?Jméno:
Kontaktní údaje:

2.1 Z níže uvedeného seznamu prosím zvolte typ(y) incidentů, které nejlépe popisují ohlašovaný případ.Upřesněte prosím:

3.1 Přejete si uvést další zúčastněnou stranu?Jméno (jména):

Přejete si uvést další zúčastněnou stranu?Pokud ano, uveďte prosím jméno?

3.3 Bylo upozorněno vedení společnosti?Uveďte prosím jména osob, které byly informovány.

Jméno
Příjmení
Titul
Kdy byla tato osoba na incident upozorněna? YYYY-MM-DD

4.1 Kdy se incident odehrál?

YYYY-MM-DD

4.2. Kde se tento incident odehrál?


4.3 Jakým způsobem jste se o incidentu dozvěděl(a)?


4.4 Existují o incidentu další informace či doklady?


4.5 Uveďte prosím detailní popis incidentu. Uveďte co nejdetailnější informace a tam, kde je to možné, uvádějte časy, data, místa a jména. KDO to udělal? CO daná osoba udělala? KDE k tomu došlo? KDY to daná osoba udělala? JAK to daná osoba udělala? Mějte prosím na paměti, že maximální rozsah textu v tomto poli je 5000 znaků.


4.6 Víte, zda se incident stane znovu?

© 2019 Thornhill, http://www.thornhill.co.za
Terms and Conditions | Revised Privacy Policy | Anti-Bribery Policy | Frequently Asked Questions