KPMG KPMG FairCall     

:

1.1 За коя компания бихте искали да докладвате?

Име на компанията:

1.2 Къде се намира компанията?

Отдел / Дивизия:
Адрес:
Град:
Област:
Държава:

1.3 Моля отбележете взаимоотношенията си със докладваната компанията


Моля уточнете:

1.4 Бихте ли желали да предоставите името си?Име:
Информация за контакт:

2.1 Моля изберете съответното събитие. Изберете от списъка по-долу най-точното описание на проблема, който докладвате:Моля уточнете:

3.1 Знаете ли името на заинтересованите лица или организации?Име/ Имена:

3.2 Искате ли да добавите друга заинтересована страна?Ако да, моля предоставете име?

3.3 Уведомено ли е ръководството?Моля посочете името на уведоменото лице/лица.

Име
Фамилия
Позиция
На коя дата е уведомено лицето? YYYY-MM-DD

4.1 Кога се е случило събитието?

YYYY-MM-DD

4.2 Къде се е случило събитието?


4.3 Откъде знаете за събитието?


4.4 Налична ли е допълнителна информация?


4.5 Моля предоставете детайлно описание на събитието. Предоставете възможно най-детайлната информация, включително часове, дати, местоположения и имена. Отбележете КОЙ е извършителят? КАКВО е направило лицето? КЪДЕ го е направило лицето? КОГА го е направило лицето? КАК го е направило лицето? Моля, имайте предвид, че това поле е ограничено до 5,000 символа.


4.6 Знаете ли дали това събитие ще се повтори:

© 2019 Thornhill, http://www.thornhill.co.za
Terms and Conditions | Revised Privacy Policy | Anti-Bribery Policy | Frequently Asked Questions