KPMG KPMG Ethics Line     

KPMG Ethics Line

Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Finnish French German Hindi Hungarian Italian Japanese Kwanyama Korean Nama Ndonga Norwegian Polish Portugese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili

1.1 O katerem podjetju želite poročati?

Naziv podjetja

1.2 Kje je podjetje locirano?

Oddelek / sektor
Naslov
Mesto
Občina
Država

1.3 Prosimo, označite, v kakšnem razmerju ste s podjetjem, o katerem poročate


Prosimo, natančno opišite

1.4 Ali želite vpisati svoje ime?Ime
Podatki za stik

2.1 Prosimo, vnesti ENO vrsto pripetljaja s seznama spodaj, ki najbolj ustreza dogodku, o katerem poročate:Prosimo, natančno opišite

3.1 Ali vam je znano ime oseb(e), vključenih v pripetljaj?Ime(na):

3.2 Ali je bil še kdo drug vključen v pripetljaj oz. ali še kdo drug ve za pripetljaj?Če da, prosimo, vpišite ime(na)?

3.3 Ali je bilo vodstvo obveščeno o pripetljaju?Vpišite ime obveščenih oseb(e).

Ime
Priimek
Naziv
Datum, kdaj so bili posamezniki obveščeni? YYYY-MM-DD

4.1 Kdaj se je zgodil pripetljaj?

YYYY-MM-DD

4.2 Kje se je zgodil pripetljaj?


4.3 Kako ste izvedeli za pripetljaj?


4.4 Ali so na voljo podporne informacije?


4.5 Prosimo, podrobno opišite pripetljaj. Čimbolj opišite pripetljaj, in sicer čas, datume, mesta in imena, 
kolikor je možno natačno. Oznaèite KDO je storilec? KAJ je storilec storil? KJE je storilec to storil? KDAJ je storilec to storil? KAKO je storilec to storil? Prosimo, upoštevajte, da velja omejitev maks. 5.000 znakov.


4.6 Ali se bo po vašem mnenju pripetljaj ponovil v naslednjih 24 urah?

© 2019 Thornhill, http://www.thornhill.co.za
Terms and Conditions | Revised Privacy Policy | Anti-Bribery Policy | Frequently Asked Questions