KPMG KPMG Ethics Line     

KPMG Ethics Line

Arabic Dutch English Finnish French German Norwegian Portugese Slovenski Spanish Swahili Nama Ndonga Kwanyama

1.1 Mitä yritystä ilmoituksesi koskee?

Yrityksen nimi

1.2 Missä yritys sijaitsee?

Osasto/osa-alue
Osoite
Kaupunki
Maakunta
Maa

1.3 Mikä on suhteesi yritykseen, jota ilmoitus koskee?


Mikä?

1.4 Haluatko antaa nimesi?Nimi
Yhteystiedot

2.1 Valitse alla olevasta luettelosta YKSI vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa ilmoituksesi aihetta:Mikä?

3.1 Tiedätkö osallisena olevan henkilön/henkilöiden nimet?Jos vastasit kyllä, anna nimi/nimet.

3.2 Haluatko lisätä toisen asianosaisen?Jos vastasit kyllä, anna nimi/nimet.

3.3 Onko johdolle tiedotettu tapauksesta?Anna henkilön/henkilöiden nimet, joille tapauksesta on ilmoitettu.

Etunimi
Sukunimi
Ammattinimike
Anna ilmoituspäivämäärä. YYYY-MM-DD

4.1 Milloin tapaus ilmeni?

YYYY-MM-DD

4.2 Missä tapaus ilmeni?


4.3 Miten sait tietää tapauksesta?


4.4 Onko sinulla jotakin asiaa tukevaa tietoa?


4.5 Anna yksityiskohtainen kuvaus tapauksesta. Anna mahdollisimman paljon tietoa, muun muassa aikoja, 
päivämääriä ja tapahtumapaikkoja aina kuin mahdollista. Kerro KUKA on tekijä. MITÄ hän teki? MISSÄ hän teki 
sen? MILLOIN hän teki sen? MITEN hän teki sen? Huomaa, että kenttään mahtuu korkeintaan 5 000 merkkiä.


4.6 Tiedätkö toistuuko tapaus seuraavan 24 tunnin aikana?

© 2018 Thornhill, http://www.thornhill.co.za
Terms and Conditions | Privacy Policy | Anti-Bribery Policy | Frequently Asked Questions