KPMG KPMG Ethics Line     

КПМГ Етична Линия

Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Finnish French German Hindi Hungarian Italian Japanese Kwanyama Korean Nama Ndonga Norwegian Polish Portugese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili

1.1 За коя компания бихте искали да докладвате?

Име на компанията:

1.2 Къде се намира компанията?

Отдел / Дивизия:
Адрес:
Град:
Област:
Държава:

1.3 Моля отбележете взаимоотношенията си със докладваната компанията


Моля уточнете:

1.4 Бихте ли желали да предоставите името си?Име:
Информация за контакт:

2.1 Моля изберете съответното събитие. Изберете от списъка по-долу най-точното описание на проблема, който докладвате:Моля уточнете:

3.1 Знаете ли името на заинтересованите лица или организации?Име/ Имена:

3.2 Искате ли да добавите друга заинтересована страна?Ако да, моля предоставете име?

3.3 Уведомено ли е ръководството?Моля посочете името на уведоменото лице/лица.

Име
Фамилия
Позиция
На коя дата е уведомено лицето? YYYY-MM-DD

4.1 Кога се е случило събитието?

YYYY-MM-DD

4.2 Къде се е случило събитието?


4.3 Откъде знаете за събитието?


4.4 Налична ли е допълнителна информация?


4.5 Моля предоставете детайлно описание на събитието. Предоставете възможно най-детайлната информация, включително часове, дати, местоположения и имена. Отбележете КОЙ е извършителят? КАКВО е направило лицето? КЪДЕ го е направило лицето? КОГА го е направило лицето? КАК го е направило лицето? Моля, имайте предвид, че това поле е ограничено до 5,000 символа.


4.6 Знаете ли дали това събитие ще се повтори:

© 2019 Thornhill, http://www.thornhill.co.za
Terms and Conditions | Revised Privacy Policy | Anti-Bribery Policy | Frequently Asked Questions