KPMG KPMG Ethics Line     

KPMG Etička linija

Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Finnish French German Hindi Hungarian Italian Japanese Kwanyama Korean Nama Ndonga Norwegian Polish Portugese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili

1.1 Naziv kompanije na koju se odnosi ova prijava?

Naziv kompanije:

1.2 Informacije o kompaniji?

Odeljenje / Radna organizacija:
Adresa:
Grad:
Region (opciono):
Država:

1.3 Molimo navedite Vašu povezanost sa kompanijom koju prijavljujete:


Molimo navedite:

1.4 Da li biste želeli da podelite Vaše ime?Ime:
Kontakt podaci:

2.1 Molimo odaberite primenljivu vrstu incidenta koja najbolje objašnjava situaciju(e) koju prijavljujete:Molimo navedite:

3.1 Da li znate ime osobe (osoba) ili kompanija koje su umešane?Navedite imena:

3.2 Da li možete da navedete još neku umešanu stranu?U slučaju potvrdnog odgovora molimo navedite ime?

3.3 Da li je rukovodstvo obavešteno o incidentu?Molimo navedite ime osobe/osoba koje su obaveštene.

Ime
Prezime
Funkcija
Datum kada je osoba obaveštena? YYYY-MM-DD

4.1 Kada se incident dogodio?

YYYY-MM-DD

4.2 Gde se incident desio?


4.3 Na koji način znate za ovaj incident?


4.4 Da li imate bilo kakvu dodatnu informaciju o incidentu?


4.5 Molimo detaljno opišite incident. Gde god je to moguče, navedite što više detalja, kao što su vreme, mesto, imena. Navedite KO je počinilac incidenta, ŠTA je počinilac uradio, GDE I KADA se desio incident? KAKO je to počinilac uradio? Imajte u vidu da je tekst ograničen na 5,000 karaktera.


4.6 Da li znate da li će se ovaj incident uskoro ponoviti?

© 2019 Thornhill, http://www.thornhill.co.za
Terms and Conditions | Revised Privacy Policy | Anti-Bribery Policy | Frequently Asked Questions