KPMG KPMG Ethics Line     

Linia Etyczna KPMG

Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Finnish French German Hindi Hungarian Italian Japanese Kwanyama Korean Nama Ndonga Norwegian Polish Portugese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili

1.1 Jakiej spółki dotyczy zgłoszenie?

Nazwa spółki:

1.2 Jaka jest lokalizacja spółki?

Departament / Sekcja:
Adres:
Miasto:
Województwo:
Kraj:

1.3 Proszę określić Pana/Pani relację ze zgłaszaną spółką


Proszę o sprecyzowanie:

1.4 Czy chce Pan/Pani podać swoje dane?Imię i nazwisko:
Dane kontaktowe:

2.1 Proszę wybrać rodzaj incydentu z listy poniżej, który najlepiej określa sprawę/y, którą/e Pan/Pani zgłasza:Proszę o sprecyzowanie:

3.1 Czy zna Pan/Pani nazwiska osób lub organizacji zaangażowanej w incydent?Imię i nazwisko/nazwa:

3.2 Czy chce Pan/Pani podać inne zaangażowane w incydent strony?Jeśli tak, proszę podać imię i nazwisko/nazwę?

3.3 Czy zarząd spółki został poinformowany o incydencie?Proszę o podanie danych osoby, która została powiadomiona.

Imię
Nazwisko
Tytuł
Kiedy osoba ta została poinformowana? YYYY-MM-DD

4.1 Kiedy wystąpił incydent?

YYYY-MM-DD

4.2 Gdzie incydent miał miejsce?


4.3 W jaki sposób dowiedział/a się Pan/Pani o incydencie?


4.4 Czy są dostępne jakiekolwiek informacje dodatkowe?


4.5 Proszę opisać szczegółowo incydent. Proszę podaj jak najwięcej szczegółów określających czas, datę, miejsce, nazwiska. Proszę wskazać: KTO był sprawcą? CO wskazana osoba zrobiła? GDZIE incydent miał miejsce? KIEDY wystąpił incydent? W JAKI SPOSÓB przebiegł? Proszę mieć na uwadze, że pole ma ograniczenie do 5,000 znaków.


4.6 Czy wie Pan/Pani o możliwości powtórzenia wystąpienia tego incydentu:

© 2019 Thornhill, http://www.thornhill.co.za
Terms and Conditions | Revised Privacy Policy | Anti-Bribery Policy | Frequently Asked Questions