KPMG KPMG Ethics Line     

KPMG Ethics Line

Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Finnish French German Hindi Hungarian Italian Japanese Kwanyama Korean Nama Ndonga Norwegian Polish Portugese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili

1.1 Hvilket selskap dreier rapporten seg om?

Selskapets navn

1.2 Hvor befinner selskapet seg?

Avdeling / Seksjon
Adresse
By
Fylke
Land

1.3 Vis hvilket forhold du har til selskapet som rapporteres


Vennligst beskriv

1.4 Vil du oppgi navnet ditt?Navn
Kontaktopplysninger

2. 1 Velg EN type hendelse fra rubrikken nedenfor som best beskriver den saken du rapporterer:Vennligst beskriv

3.1 Vet du hva personen(e) som er innblandet heter?Hvis ja, vennligst oppgi navn

3.2 Ønsker du å legge til en annen innblandet part?Hvis ja, oppgi navn

3.3 Har ledelsen blitt informert?Oppgi navn på personen(e) som ble informert.

Fornavn
Etternavn
Tittel
Hvilken dato ble denne personen informert? YYYY-MM-DD

4.1 Når fant hendelsen sted?

YYYY-MM-DD

4.2 Hvor fant hendelsen sted?


4.3 Hvordan vet du om denne hendelsen?


4.4 Finnes det opplysninger som støtter opp om dette?


4.5 Vennligst gi en detaljert beskrivelse av hendelsen. Oppgi så mange detaljer du kan, angi tidspunkt, dato, sted og navn så langt det er mulig. Si HVEM som gjorde det, HVA personen gjorde, HVOR personen gjorde det, NÅR personen gjorde det, HVORDAN personen gjorde det Merk at dette feltet er begrenset til 5000 skrifttegn.


4.6 Vet du om dette kommer til å skje igjen i løpet av de neste 24 timer?

© 2019 Thornhill, http://www.thornhill.co.za
Terms and Conditions | Revised Privacy Policy | Anti-Bribery Policy | Frequently Asked Questions